Heavenly Ethiopiques The Best Of The Ethiopiques Series

Heavenly Sweetness
 • 2×LP HS107VL£16.99
  Out of stock
 • 1.  Alèmayèhu Eshèté – Tashamanalètch 
 • 2.  Seyoum Gèbrèyès – Hamétègnaw 
 • 3.  Ayaléw Mèsfin – Terèdjew nèbèr 
 • 4.  Tèshomè Meteku – Yèzèmèd yèbaed 
 • 5.  Seyfou Yohannes – Mèla mèla 
 • 6.  Tsegué-Maryam Guèbrou – Presentiment 
 • 7.  Wallias Band – Muziqawi Silt 
 • 8.  Tèsfa-Maryam Kidané – Ewnèt yèt lagegnesh 
 • 9.  Mulatu Astatqé – yégélé Tezeta 
 • 10.  Gétatchèw Mèkurya – Shellèla bèsaxophone 
 • 11.  Girma Bèyènè – Ené nègn bay manèsh 
 • 12.  Mahmoud Ahmed – Bèmen sèbèb letlash 
 • 13.  Muluqèn Mèllèssè – Hédètch alu 
 • 14.  Tlahoun Gèssèssè – Lantchi biyé 
 • 15.  Menelik Wèsnatchèw – Tchèrèqa 
 • 16.  Tèklé Tèsfa-Ezghi – Sèlam tèmagwèt 
 • 17.  Abbèbè Tèssèmma – Ashasha bèyèw 
 • 18.  Tèwèldè Rèdda – Ab teqay qerèbi 
 • 19.  Ali Birra Kan – ati fettun isani infedhani 
 • 20.  Tsèhaytu Bèraki – Mèdjèmèrya feqrey  

The first 'Best of' on vinyl from the legendary 'Ethiopiques' series. Francis Falcetto, the founder of the series specialist in Ethiopian music, picks up a selection of the best tracks from the series.