Congotronics Congotronics 1: Konono Number One

Crammed
  • 1. lufuala ndonga
  • 2. masikulu
  • 3. kule kule
  • 4. ungudi wele wele
  • 5. paradiso
  • 6. kule kule reprise
  • 7. mama liza

Excellent, extreme Congolese trance music with Electronics!! Highly recommended!